Τσιγγενόπουλος Κωνσταντίνος

Πληροφορίες επικοινωνίας

+30 2810337854
+30 6944564730
tsigeno@hcmr.gr

Ο Κωνσταντίνος Τσιγγενόπουλος είναι Διευθυντής Ερευνών (Α’ βαθμίδας) στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Το κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον είναι η γενετική πληθυσμών και η συστηματική με τη χρήση μοριακών εργαλείων ως ένα μέσο για αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των φυσικών πληθυσμών, ιδιαίτερα ψαριών. Ενδιαφέρεται επίσης για τη Μοριακή Εξέλιξη και την εξέλιξη της πλοειδίας στα σπονδυλόζωα.

Τα τελευταία χρόνια, η συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., και προηγούμενα του Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ., του έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθεί με τη γενετική βελτίωση καλλιεργούμενων ειδών ψαριών (λαβράκι, τσιπούρα, κρανιός, μαγιάτικο και άλλα), μέσα από τη χαρτογράφηση γονιδίων και την κατασκευή γενετικών χαρτών σύνδεσης (linkage maps), που θα ωφελήσει την ιχθυοπαραγωγική βιομηχανία, τη διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων αλλά και τη βασική επιστήμη.

Έχει συμμετάσχει από το 1999 σε πάνω από 25 ερευνητικά έργα, τα περισσότερα εκ των οποίων Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Είναι συγγραφέας 3 διατριβών, και συν-συγγραφέας σε πάνω από 80 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικών εθνικών συνεδρίων με κριτές, και κεφαλίων σε βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων.