Παυλίδης Παύλος

Πληροφορίες επικοινωνίας

pavlos.pavlidis@uoc.gr

Ο Παύλος Παυλίδης κατέχει πτυχίο Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών (Π.Κ.) και διδακτορικό στην ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για ευρεση στόχων φυσικής επιλογής (https://edoc.ub.uni-muenchen.de/12934/). Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την ανάπτυξη υπολογιστικών και στατιστικών μεθόδων στην Πληθυσμιακή Βιολογία και στην Βιοπληροφορική. Ειδικότερα ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη μεθόδων για εύρεση γονιδιακών περιοχών-στόχων της φυσικής επιλογής, για την εύρεση της εξελικτικής ιστορίας από μοντέρνα ή αρχαία (aDNA) γονιδιώματα, για ανάλυση NGS δεδομένων (Γονιδιακή έκφραση, Μεθυλίωση, δομή DNA).