Πουλακάκης Νικόλαος, Διευθυντής ΠΜΣ

Πληροφορίες επικοινωνίας

302810393619
poulakakis@nhmc.uoc.gr
poulakakis@uoc.gr

Εκπαίδευση

O Νικόλαος Πουλακάκης έλαβε το Πτυχίο Βιολογίας το 1997 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης το 2000 από το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδακτορικό Δίπλωμα το 2005 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Aπό την έρευνα της διατριβής και έκτοτε ασχολείται με τη μοριακή συστηματική, φυλογένεση, φυλογεωγραφία και πληθυσμιακή γενετική ζωικών οργανισμών.

 Σταδιοδρομία

Από το 2006 μέχρι το 2009 εργαζόταν ως μεταδιδάκτορας ερευνητής αρχικά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (1 χρόνο) και στο τμήμα Οικολογίας και Εξελικτικής Βιολογίας του Παν/μιου του YALE (2 χρόνια). Το 2009 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας όπου έκτοτε υπηρετεί.

 Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον ευρύτερο τομέα της μοριακής συστηματικής, της φυλογένεσης, της φυλογεωγραφίας και της διαχείρισης και προστασίας ζωικών οργανισμών. Ερευνητικά καθοδηγείται βάσει ερωτημάτων, που σχετίζονται με την εκτίμηση της βιοιποικιλότητας και την ανάπτυξη νέων μεθόδων καθορισμού αυτής, τον έλεγχο της συστηματικής κατάστασης διαφόρων ειδών (σύγχρονων και απολιθωμένων), τη διερεύνηση των φυλογενετικών τους σχέσεων και της φυλογεωγραφίας τους και την κατανόηση των μικρο-εξελικτικών διαδικασιών (ειδογένεση, προσαρμογή) σε απομονωμένους (νησιωτικούς) πληθυσμούς. Για το λόγο αυτό έχει ασχοληθεί με τη μελέτη μιας μεγάλης ποικιλίας ασπόνδυλων και σπονδυλωτών οργανισμών, όπως χερσαία γαστερόποδα, ισόποδα, αμφίβια, ερπετά, πτηνά και θηλαστικά.