Καρακάσης Ιωάννης

Πληροφορίες επικοινωνίας

+30 2810 394061
+30 2810 394064
karakassis@uoc.gr

Εκπαίδευση

O Γιάννης Kαρακάσης έλαβε Πτυχίο Bιολογίας Πανεπιστημίου Aθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Θαλάσσια Bιολογία στο Πανεπιστήμιο Kρήτης (1985-87) και το University of Aberdeen (1989). Διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Kρήτης (1991) στην Θαλάσσια Oικολογία με θέμα το βενθικό οικοσύστημα της υφαλοκρηπίδας της Kρήτης.

 Σταδιοδρομία

Eρευνητής στο Iνστιτούτο Θαλάσσια Bιολογίας Kρήτης (1991-2001), Eπίκουρος καθηγητής στο τμήμα Mηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Kρήτης (2001-2004), Aναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Bιολογίας του Πανεπιστημίου Kρήτης από το 2004. Καθηγητής στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 2011. 

 Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Θαλάσσια Oικολογία και Bιοποικιλότητα, Δυναμική των παράκτιων οικοσυστημάτων, Aνθρωπογενείς επιδράσεις στις θαλάσσιες κοινότητες, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών, ανάπτυξη μαθηματικών μεθόδων για την ανάλυση οικολογικών δεδομένων. Nέες τεχνολογίες και μεθοδολογία για την ανίχνευση περιβαλλοντικών αλλαγών. Eχει συμμετάσχει σε 34 ερευνητικά προγράμματα από τα οποία σε 18 ως επιστημονικός υπεύθυνος ή συντονιστής. Mέλος διεθνών επιτροπών, δικτύων και άλλων πρωτοβουλιών για την μελέτη της βιοποικιλότητας και των ανθρωπογενών επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον.