Λύκα Κωνσταντία

Πληροφορίες επικοινωνίας

+30 2810 394081
+30 2810 394092
lika@uoc.gr

Εκπαίδευση

 Η Κωνσταντία Λύκα έλαβε το Διδακτορικό της Δίπλωμα (Doctor of Philosophy) το 1996 από το Πανεπιστήμιο του Tennessee, Knoxville. Η διατριβή της αφορούσε στις αλληλεπιδράσεις οικολογικών διαδικασιών θύτη-θηράματος και κατευθυνόμενης κίνησης σε ένα χωρικά ετερογενές περιβάλλον.

 Σταδιοδρομία

Από το 1996 μέχρι το 1998 ήταν ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της California, Santa Barbara. Από το 1999-2006 ήταν Λέκτορας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και από το 2006 μέχρι σήμερα Επίκουρη Καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα.

 Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Μοντέλα Δυναμικού Ενεργειακού Ισοζυγίου για την ανάπτυξη αυτότροφων, ετερότροφων και μικτότροφων οργανισμών. Μελέτη της δυναμικής πληθυσμών σε ομογενή και ετερογενή περιβάλλοντα. Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για οικολογικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.