Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 2020

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προστασίας από τον νέο Κορωνοϊό (SARS-CoV-2), όλες οι συνεντεύξεις των υποψήφιων μ

21η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Βιολογία» του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) διοργανώνει την 21η Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής Έρευνας Περιβάλλοντος  που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 @ 9.00πμ. στην αίθουσα Σεμιναρίων 1 του Τμήματος Φυσικής. Στόχοι της συνάντησης είναι η προαγωγή της επιστημονικής πρακτικής, η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην παρουσίαση επιστημονικών εργασιών, η ενημέρωση των μελών του Προγράμματος και των μεταπτυχιακών φοιτητών για την διεξαγόμενη έρευνα, καθώς και η αξιολόγηση του προγράμματος. Στη συνάντηση οι δευτεροετείς Μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διϊδρυματικό ΠΜΣ Περιβαλλοντική Βιολογία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Παν/