Λαδουκάκης Μανώλης

Πληροφορίες επικοινωνίας

+30 2810 394067
+30 2810 394074
ladoukakis@uoc.gr

 Εκπαίδευση

O Εμμανουήλ Λαδουκάκης έλαβε Πτυχίο Βιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1995). Έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη Θαλάσσια Βιολογία (1998) από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο (2001). Αντικείμενο της Διδακτορικής του Διατριβής ήταν η μελέτη του ομόλογου ανασυνδυασμού στο mtDNA των ζώων. Κατά τη μεταδιδακτορική του εκπαίδευση ασχολήθηκε με την εξέλιξη του μεταλλακτικού ρυθμού στα γονιδιώματα.

 Σταδιοδρομία

Από το 2003 μέχρι το 2007 υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Centre for the Study of Evolution του Πανεπιστημίου του Sussex (UK). Στο ίδιο πανεπιστήμιο δίδαξε για ένα χρόνο (2005-2006). Από το 2007 μέχρι σήμερα υπηρετεί ως Λέκτορας στο τμήμα Βιολογίας.

 Επιστημονικά ενδιαφέροντα

  • Μοριακή Εξέλιξη
  • Πληθυσμιακή ΓενετικήΕξέλιξη του μιτοχονδριακού DNA
  • Πυρηνική-Μιτοχονδριακή συνεξέλιξη
  • Μικροβιακή ποικιλομορφία