Κοτζαμπάσης Κυριάκος

Πληροφορίες επικοινωνίας

+30 2810 394059
+30 2810 394068
kotzab@uoc.gr

 Εκπαίδευση

Ο Κυριάκος Κοτζαμπάσης έκανε βασικές σπουδές στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Marburg (Philipps Universität Marburg) της Γερμανίας και έλαβε το Πτυχίο (Δίπλωμα) του στην Βιολογία (Diplom der Biologie). Επίσης στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Marburg εκπόνησε την Διδακτορική του Διατριβή που αφορούσε την βιοσύνθεση των χλωροφυλλών και τους μηχανισμούς ρύθμισης της και έλαβε το 1987 τον τίτλο του Διδάκτορα Βιολογίας [Dr. der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)].

 Σταδιοδρομία

Από το 1987 έως το 1989 ήταν ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Marburg στο ερευνητικό εργαστήριο του Prof. Horst Senger. Από το 1991 έως το 1992 διδάσκει  με σύμβαση Π.Δ.407 στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 1992 διορίζεται Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το 1997 εξελίσσεται στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και το 2008 στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο Φυσιολογία - Βιοχημεία Φυτικών Οργανισμών.

Το δημοσιευμένο έργο του Καθ. Κυριάκου Κοτζαμπάση περιλαμβάνει:

·         84 original papers in international peer reviewed Journals

          [total IF: 250, h-index: 25, i10-index: 51, citations: 1.915]

·         10 papers in Referred Proceedings of International Congresses

·         4 Invited Chapters in Books.

·         82 Abstracts in Books of Abstracts

 Επιστημονικά ενδιαφέροντα

  • Βιοχημεία και Φυσιολογία Φυτικών Οργανισμών, με έμφαση στους ρυθμιστικούς μηχανισμούς της ανάπτυξης, της μοριακής δομής, της λειτουργίας και της βιοενεργητικής του φωτοσυνθετικού μηχανισμού.
  • Ο ρόλος των πολυαμινών στους ρυθμιστικούς μηχανισμούς της αντοχής των φυτών στην καταπόνηση.
  • Φωτοβιολογία / Φωτοβιοχημεία, με έμφαση στους φωτοϋποδοχείς και στις αλυσίδες μεταφοράς φωτονιακού σήματος.
  • Πράσινη Βιοτεχνολογία, με έμφαση στη βιοτεχνολογία μικροφυκών για τη βιοαποικοδόμηση τοξικών ενώσεων, παραγωγή υψηλής ποιότητας βιομάζα, παραγωγή βιο-υδρογόνου (Η2) και βιοκαυσίμων.
  • Αστροβιολογία, με έμφαση στην Aστροβιοτεχνολογία λειχήνων.