Τσερπές Γεώργιος

Πληροφορίες επικοινωνίας

+302810337851
gtserpes@hcmr.gr

Ο Δρ. Γιώργος Τσερπές κατέχει θέση Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων (IMBR) του ΕΛΚΕΘΕ και τα τελευταία 15 χρόνια έχει κάνει περισσότερες από 90 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων και βιβλία. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει/συντονίσει πολυάριθμα εθνικά και ευρωπαϊκά έργα στους τομείς της αλιευτικής βιολογίας/οικολογίας και της διαχείρισης αποθεμάτων.

 

Διαθέτει ευρεία εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της θαλάσσιας αλιείας μέσω της συμμετοχής του στην Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας της ΕΕ (τακτικό μέλος από το 1998 έως το 2002) και σε συνεδριάσεις διαφόρων διεθνών επιστημονικών οργανισμών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση των θαλάσσιων αλιευτικών πόρων (GFCM, ICES, ICCAT). Από το 2002 συντονίζει την ομάδα εργασίας Mediterranean Swordfish της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Τόνων του Ατλαντικού (ICCAT).

Ο Δρ Τσερπές είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Βιολογία από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ελλάδα), πτυχίο M.Sc στη Θαλάσσια Βιολογία από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας (Ηνωμένο Βασίλειο) και πτυχίο B.Sc στη Βιολογία από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα).