Χερσαία και Θαλάσσια Οικοσυστήματα

Σύνολο Ωρών

100

Διδάσκοντες

Χ. Αρβανιτίδης, Ι. Καρακάσης, Κ. Κοτζαμπάσης, Ν. Λαμπαδαρίου, Μ. Μυλωνάς, Π. Πήττα

Συμμετέχοντες

Ε. Αποστολάκη, Αικ. Βαρδινογιάννη, Κ. Βορεάδου, Θ. Γιάνναρος, Π. Λυμπεράκης, Σ. Ξηρουχάκης, Κ. Παραγκαμιάν, Μ. Προμπονάς, Γ. Σμπώκος, Κ. Τριάντης, Χ. Φασουλάς,Θ. Γιάνναρος, Αικ. Βαρδινογιάννη, Ν. Νικολαϊδης

Συντονιστές

I. Καρακάσης, M. Μυλωνάς.

Ενότητες

Δομή, λειτουργία και απειλούμενα είδη στα Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας

1. Από το παρελθόν στο σήμερα

M. Μυλωνάς

3 ώρες

2. Μεσογειακοί Θαμνώνες

M. Μυλωνάς

3 ώρες

3. Ορεινά Οικοσυστήματα

M. Μυλωνάς

2 ώρες

4. Μεσογειακά Δάση

M. Μυλωνάς

3 ώρες

5. Ακτές

Μ. Μυλωνάς 2 ώρες

5. Υγρότοποι

Κ. Βορεάδου

3 ώρες

6. Υποαλπικά συστήματα

Π. Λυμπεράκης

3 ώρες

7. Ενδόγαια συστήματα -Σπήλαια

Κ. Παραγκαμιάν

3 ώρες

Προστατευόμενες περιοχές, Οίκοσυστημικές υπηρεσίες, Περιβαλλοντικό Δίκαιο

1. Προστατευόμενες Περιοχές

Σ. Ξηρουχάκης

3 ώρες

2. Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

Μ. Προμπονάς

3 ώρες

3. Περιβαλλοντικό Δίκαιο

Γ. Σμπώκος

4 ώρες

Περιβαλλοντική Γεωλογία, ΄Εδαφος, Κλίμα και Κλιματική αλλαγή

1. Γεωλογικές διεργασίες και καταστροφές

Χ. Φασουλάς

3 ώρες

2. Παλαιογεωγραφία της Ελλάδος

Χ. Φασουλάς

3 ώρες

3. Έδαφος

Ν. Νικολαϊδης

3 ώρες

4. Κλίμα και Κλιματική αλλαγή

Θ. Γιάνναρος

3 ώρες

Νησιωτικά Οικοσυστήματα

1. Νησιωτικά Χαρακτηριστικά

M. Μυλωνάς

4 ώρες

2. SAR και άλλα.

Κ. Τριάντης

4 ώρες

3. Εισβολές- εισβολικά είδη στη χέρσο

Αικ. Βαρδινογιάννη

4 ώρες

Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

1. "Έξυπνη" βιοτεχνολογία μικροφυκών

Κ. Κοτζαμπάσης

5 ώρες

Ωκεανογραφία

1 Αβιοτικά στοιχεία θαλάσσιου περιβάλλοντος, οικολογικές διεργασίες και μείζονες περιβαλλοντικές διαβαθμίσεις

I. Καρακάσης

2 ώρες

2  Βιολογικές κοινότητες, θαλάσσια συστήματα και σχέση με βιολογικούς πόρους

I. Καρακάσης

3 ώρες

3 Παράκτια οικοσυστήματα: ιδιαιτερότητες και κύριες οικολογικές υπηρεσίες

I. Καρακάσης

2 ώρες

4 Οικολογία Βαθειάς θάλασσας

Ν. Λαμπαδαρίου

3 ώρες

5 Θαλάσσια Φανερόγαμα

Ε. Αποστολάκη

3 ώρες

6 Ανθρωπογενείς επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα

I. Καρακάσης

3 ώρες

7 Στοιχεία πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον: οικολογική ποιότητα, Οδηγία- Πλαίσιο για τα νερά, Θαλάσσια Στρατηγική. Κατάσταση, δείκτες εκτίμησης, προγράμματα παρακολούθησης

Χ. Αρβανιτίδης

4 ώρες

8 Εισβολές- εισβολικά είδη στη Θάλασσα

I. Καρακάσης

4 ώρες

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

  1. Εισαγωγή στην έννοια και ιστορία του θεσμού της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  2. Μεθοδολογικό πλαίσιο της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Περιγραφή περιβάλλοντος, έργου/δραστηριότητας/πολιτι κής.
  3. Πρόβλεψη και αξιολόγηση σημασίας περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  4. Μέτρα αντιμετώπισης, δημόσια διαβούλευση, έλεγχος
  5. Οργάνωση σχεδίων περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
  6. Εκτίμηση επιπτώσεων στην Βιοποικιλότητα και Στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  7. Project: Ανάθεση εργασιών σε ομάδες και σύνταξη μελετών ΠΕ

I. Καρακάσης

10 ώρες

Μικροβιακή Οικολογία

1. Μικροβιακό τροφικό πλέγμα στην υδάτινη στήλη

Π. Πήττα

2 ώρες

2. Μικτοτροφία στις ομάδες του πλαγκτού

Π. Πήττα

1 ώρα

3. Μέθοδοι και προσεγγίσεις

Π. Πήττα

2 ώρες

4. Μικροβιακές διεργασίες στα Μεσογειακά οικοσυστήματα

Π. Πήττα

2 ώρες.