22η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Βιολογία» του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) διοργανώνει την 22η Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής Έρευνας Περιβάλλοντος  που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2020 @ 10.00πμ. διδικτυακά.

Στόχοι της συνάντησης είναι η προαγωγή της επιστημονικής πρακτικής, η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην παρουσίαση επιστημονικών εργασιών, η ενημέρωση των μελών του Προγράμματος και των μεταπτυχιακών φοιτητών για την διεξαγόμενη έρευνα, καθώς και η αξιολόγηση του προγράμματος.

Στη συνάντηση οι δευτεροετείς Μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους.