21η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Βιολογία» του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) διοργανώνει την 21η Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής Έρευνας Περιβάλλοντος  που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 @ 9.00πμ. στην αίθουσα Σεμιναρίων 1 του Τμήματος Φυσικής.

Στόχοι της συνάντησης είναι η προαγωγή της επιστημονικής πρακτικής, η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην παρουσίαση επιστημονικών εργασιών, η ενημέρωση των μελών του Προγράμματος και των μεταπτυχιακών φοιτητών για την διεξαγόμενη έρευνα, καθώς και η αξιολόγηση του προγράμματος.

Στη συνάντηση οι δευτεροετείς Μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους.

Προσθήκη νέου σχολίου

HTML με περιορισμούς

  • You can embed entities.
  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.